Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsı

Sosial siniflərin xüsusi ədəbiyyatı ola bilməz

Poema janrının yaranış zərurəti

Uşaqlar nağıllardakı enerji, hərəkət, fəaliyyət və yumoru sevir

“Bütün alternativlərimi gələcəyə saxlamışam”

Atəşpərəstlik tanrı panteonu

Dilimizin tarixi xalqımızın tarixi kimi minilliklərlə ölçülür

İyirminci ildə Qarabağ döyüşləri

Dilimizin tarixi xalqımızın tarixi kimi minilliklərlə ölçülür

İyirminci ildə Qarabağ döyüşləri

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasındakı rolu

“Şeşəngi” saz havası

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasında rolu

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasında rolu

Pişəvərinin milli hökumətin yaranması uğrunda mübarizədə rolu

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsı

Xəlil Rzanın sənət missiyası

Azərbaycan dramaturgiyasında “Koroğlu” motivləri

Azərbaycan dramaturgiyasında “Koroğlu” motivləri

Taleyin azması fəlakəti...

«9-cu meydan»ın simvolikası

Axıska türk folklorunda Vətən həsrəti

Təyyar Salamoğlu: ədəbi portret cizgiləri

Tarixi qaynaqlarda Günəş adlı türk tayfası…

Fətəli xan hökumətinin mühüm tədbirləri

Fətəli Xan Xoyski

Alim-general Əli ağa Şıxlinski

Türkmənçay – 1828: tarixi xronika

Türkmənçay – 1828: tarixi xronika

Sona Vəliyevanın poeziyasında sufi və hürufiliyə dönüş

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının mənəvi gücü

Ədəbiyyat tariximizin heç bir dövrü “Kitabi-Dədə Qorqud”dan kənarda deyil

«Qaraqalpaq ədəbiyyatı»

Azərbaycan Səfəvilər dövlətində idarəetmə sistemi

Azərbaycan Səfəvilər dövlətində idarəetmə sistemi

Azərbaycan Səfəvilər dövlətində idarəetmə sistemi

1945-1946-cı illərdəki hərəkat zamanı buraxılmış səhvlər

Birincilik zirvəsində