Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi

“Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat” kitabı üstə düşüncələr

İsa Kapayevi tanıyırıqmı?

“Kitabi-Dədə Qorqud”da türkün yaradılış konsepsiyası

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər

AZƏRBAYCAN MILLI İSTIQLAL MÜCADILƏSI

Bəhlul Bəhcətin faciəvi taleyi

1917-1918-ci illərdə Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət

1917-1918-ci illərdə Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət

Mirəli Seyidov - Azərbaycan türklərinin tarixinə kompleks yanaşan alim

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti ədəbi həyatda böyük canlanmaya təkan verdi

Eşqlər hələ ölmədi...

Azərbaycan ədəbiyyatı nüfuzlu Rusiya mətbuatında

“GÖZLƏ, DÖNƏK QARABAĞA, ŞUŞAYA...”

Hesabı bitmədi yenə dünyanın…

Azərbaycan ədəbiyyatı Berlində təqdim olunub

Ədəbiyyat İnstitutunda 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü qeyd olunub

Azərbaycan mühacirət tarixinə həsr edilmiş kitablarla bağlı imza günü

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qəhrəman və cəmiyyət münasibətləri

“Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti”

Bakıda çağdaş türk yazıçıların hekayələr kitabı işıq üzü görüb

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Xəzər” dünya ədəbiyyatı jurnalının yeni nömrəsi çapdan çıxıb

Şair Mirzə Ağadadaş Münirinin əsərləri çap olunub

Azərbaycan dilində köklü dəyişiklik: qrammatika dəyişir, yeni nitq hissələri yaradılır

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır”

Şeir haqqında düşüncələr...

“Ədəbiyyatımız gerçəklikdən qaçmaqla məşğuldur”

İlin ədəbi yekunları

Qulam Yəhyanın xatirələri

“Elçinin “Baş” romanı struktur-funksional təhlil müstəvisində”

Qulam Yəhyanın xatirələri

Qulam Yəhyanın xatirələri

Qulam Yəhyanın xatirələri

Nəsimi yaradıcılığı bir dəryadır

Əcdadlarımız günəşi od mənbəyi sayıblar

Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi