Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Güney Azərbaycan

“Mis mafiyası sənayesinin inkişafına imkan vermir”

Abbas Lisani Meşginşəhr Məhkəməsinə çağırılıb

Təbrizdə özəlləşdirməyə etiraz təhdidlə qarşılandı

“Seçki nəticələrində Zəncan və Həmədan Azərbaycandan ayrı düşdülər”

“Beşiktaş” dünyada ən çox türk tərəfdarı olan “Traktorsazi“ ilə yarışacaq

“Bir ay təknəfərlik məhbəsdə saxlanıldım”

Rəsul Rəzəvi Təbriz zindanında

Cənubi Azərbaycan folklorunun qüdrəti

Cənubi Azərbaycan folklorunun qüdrəti

Azərbaycanlılar Ruhanini etirazla qarşıladı

Təbriz və ərdəbilli fəallardan etiraz

Mübariz yaşayıb, mübariz ölmək

Mübariz yaşayıb mübariz ölmək

« Pişəvərini qeyri -adi gələcək gözləyirdi. . . »

S.C.Pişəvəri haqqında qənaətlər, xatirələr

Seyid Cəfər Pişəvəri xatirələrdə…

“Pişəvəri millətini yanar ürəklə sevən insan idi”

Qulam Yəhyanın xatirələri

S.C.Pişəvəri Hərəkatı ilə bağlı tarixi sənədlər

S.C.Pişəvəri Hərəkatı ilə bağlı tarixi sənədlər

S.C.Pişəvəri Hərəkatı ilə bağlı tarixi sənədlər

S.C.Pişəvərinin çıxışlarından

Güney Azərbaycanda vergi etirazı

SON MƏZARIN TƏBRİZDƏ OLSUN…

S.C.PİŞƏVƏRİ ÖMRÜNÜN SON 172 GÜNÜ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SÜQUTU

Moskva-Tehran sövdələşməsı Azərbaycandakı hərəkata endirilmiş ağır zərbə oldu

S.C.PİŞƏVƏRİ BAŞ NAZİRLİKDƏN NİYƏ İSTEFA VERDİ?

S.C.PİŞƏVƏRİ TEHRAN-TƏBRİZ DANIŞIQLARINDA

S.C.PİŞƏVƏRİNİN ÇIXIŞLARINDAN VƏ MƏQALƏLƏRİNDƏN

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ VƏ S.C.PİŞƏVƏRİ

Cavad Heyətin klassik irslə bağlı çalışmaları

Cavad Heyətin klassik irslə bağlı çalışmaları

Güney Azərbaycanda ədəbi tənqid

Güney Azərbaycanda ədəbi tənqid

Güney Azərbaycanda ədəbi tənqid

S.C.PİŞƏVƏRİ VƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİ

ÜMUMAZƏRBAYCAN XALQ KONQRESİ

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN YARANMASI

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN YARANMASI