“Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanunda dəyişiklik edilir Hadisə

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanunda dəyişiklik edilir

Azərbaycanda "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi, qanuna sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin sağlamlaşdırılması ilə bağlı müddəaların əlavə edilməsi nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə müvafiq qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, dəyişikliklər kapital tələblərinə cavab verməyən sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinə vaxtında müdaxilə edilməsi, həmin şirkətlərin iflasdan xilas edilməsi və iflasa getdiyi təqdirdə isə istehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədilə şirkətin vəsaitlərinin qorunması üçün hüquqi əsas yaradır.
Layihəyə görə, sığortaçının məcmu kapitalı tələb olunan kapitalından aşağı olduqda və ya sığortaçı sığortalılar, sığorta olunanlar, faydalanan şəxslər, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı, İcbari Sığorta Bürosu və digər şəxslər qarşısında öhdəliyini icra etmədikdə sağlamlaşdırma planının hazırlanması və tətbiqi və ya sığortaçının rəhbər işçilərinin vəzifələrindən müvəqqəti kənarlaşdırılması və daha sonra azad edilməsinin tələb edilməsi yaxuda da sığortaçıya müvəqqəti inzibatçının təyin edilməsi tətbiq edilir.
Sənəddə deyilir ki, sığortaçının məcmu kapitalının məbləği onun tələb olunan kapitalının məbləğinin 90%-nə qədər endikdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı sığortaçıdan sığortaçının maliyyə vəziyyətinin və itirilmiş kapitalının bərpası üçün tədbirləri və onların icra müddətlərini özündə əks etdirən sağlamlaşdırma planının təqdim edilməsini tələb edir. Sağlamlaşdırma planı bir sığortaçıya münasibətdə iki təqvim ili ərzində yalnız bir dəfə tətbiq edilə bilər.
Qeyd olunur ki, müvəqəqti inzibatçı institutu maliyyə institutlarını iflasdan qurtarmaq məqsədilə tətbiq edilən sağlamlaşdırma tədbirlərindən biridir. Müvəqqti inzibatçı sığortaçının mövcud maliyyə vəziyyəti haqqında ən geci 60 təqvim günü müddətində hesabat hazırlayıb maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim edir. Hesabata sığortaçının ləğvi zamanı satıla bilən aktivlərin dəyərləndirilmiş qiyməti daxil edilir.
Müvəqqəti inzibatçı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının işçiləri sırasından və ya kənar şəxslərdən 3aya qədər müddətə təyin edilir. Bu müddət hər dəfə 3 aydan çox olmamaq şərti ilə ümumilikdə 12 aya qədər uzadıla bilər. Müvəqqti inzibatçının əmək haqqı və çəkdiyi xərclər sığortaçının aktivləri hesabına ödənilir.
Qanunda deyilir ki, sığortaçının məcmu kapitalının məbləği onun tələb olunan kapitalının məbləğinin 90%-dən az, 80%-dən çox olduqda maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı sığortaçıya rəhbər işçilərinin 45iş gününədək müddətə vəzifələrindən müvəqqəti kənarlaşdırılması barədə təqdimat verir.
Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı bu vəziyyətlə bağlı təqdimat verdikdə, sığortaçı onun məcmu kapitalının məbləğinin tələb olunan kapitalın məbləğinin ən azı 90%-nə bərabər olmasını bu cür təqdimat verildiyi tarixdən 6 ay ərzində təmin etməlidir.
Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının rəhbər işçilərin vəzifələrindən müvəqqti kənarlaşdırılması və ya azad edilməsi ilə bağlı təqdimat bu təqdimatın verldiyi gündən sonrakı 5 iş günü ərzində icra edilməlidir.