Azərbaycanda bütün ali məktəblərin statusu dəyişdirilir Hadisə

Azərbaycanda bütün ali məktəblərin statusu dəyişdirilir

Azərbaycanda ali məktəblərin statusunun dəyişdirilməsi, tədris universitetlərinə tədqiqat statuslarının verilməsi təklif olunur. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə, bu, yeni hazırlanmış "Elm haqqında" qanun layihəsinin bir sıra maddələrində əks olunub.
Layihəyə əsasən ali məktəblər eyni zamanda "Tədqiqat universiteti" adını da daşıya biləcək.
"Tədqiqat universiteti" statusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada veriləcək. Layihədə qeyd olunub ki, tədqiqat universitetinin əsas vəzifələri təhsil verənlərin və təhsil alanların elmi-tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi yolu ilə elm və təhsilin real inteqrasiyasını təmin etmək, yeni biliklər yaratmaq, iqtisadiyyata (istehsalata) müasir texnologiyaları transfer etmək, geniş aspektli fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar həyata keçirmək, magistr, yüksək ixtisaslı elmi kadr hazırlığı və əlavə təhsil proqramlarının inkişaf etmiş sistemini formalaşdırmaq, elmi nəticələri kommersiya əsasında sərbəst reallaşdırmaq, texnoparkların formalaşdırılmasına, biznes inkubatorlarının yaradılmasına nail olmaqdır. Elmi müəssisə və təşkilatlar və ali məktəblər elmi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, maddi, texniki, maliyyə və kadr resurslarından səmərəli istifadə olunması, vahid texnoloji prosesin (elmi tədqiqatın nəticələrinin istehsalata tətbiqinə qədər) təmin edilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxs statusunda elmi mərkəzlər yarada bilər.
Qeyd edək ki, qanun layihəsi fevralın 24-də Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Bundan başqa Azərbaycanda dövlət elmi müəssisə və təşkilatlarında çalışan elmi işçilərin inzibati vəzifə tutmalarına görə yaş həddi müəyyən ediləcək. Layihəyə əsasən, həmin yaş həddi dövlət tərəfindən müəyyən ediləcək. Hazırda Azərbaycanda dövlət elmi müəssisə və təşkilatlarında çalışan elmi işçilərin inzibati vəzifə tutmalarına görə yaş həddi tətbiq edilmir.
Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinə əsasən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi 65-dir. Lakin bu, elmi tədqiqat müəssisələrində çalışanlara şamil edilmir.