Ermənistanda müxalifət böhranı: icad etmək, yoxsa etməmək? Dünya

Ermənistanda müxalifət böhranı: icad etmək, yoxsa etməmək?

Son günlər Ermənistanda baş verən hadisələrdən aydın olur ki, Ermənitanın müxalifət düşərgəsində, ümumiyətlə isə siyasi meydanında böhran var.
Erməni siyasi ekspert Aram Amatuni yazır ki, Ermənistanda müxalifət mövcud kimi görünür, amma praktikada var olmamaq kimi bir şeydir, çünki özünün var olması üzrə siyasi məsuliyyət daşımır.
“Bu vəziyyətdə, söz həm köhnə sistemi təmsil edən, həm xaricində olan və ya hesab edilən bütün qüvvələrə aiddir. Hər kəsin məsuliyyətdən imtina etməsi, məsuliyyəti hökumətə yükləməsi üçün öz taktiki səbəbləri var, lakin dərin ictimai və siyasi inkişaf baxımından bu praktikada az maraq doğurur. Diqqəti çəkən məqam odur ki, müxalifətdə olmaq üçün qüvvələr məsuliyyəti hökumətin üzərinə qoyur, başqa sözlə, hakimiyyətə müxalifət yaratmaq üçün “səlahiyyət” verirlər”, - deyə Amatuni qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, sağlam, rəqabətli bir müxalifət, hər şeydən əvvəl Ermənistan hökumətin özü üçün zəruridir.
“Burada qeyd etmək lazımdır ki, heç də bütün hakimiyyət orqanları bunu dərk edə bilmirlər. Yaxud bir anda şüursuz hakimiyyət, qaçılmaz olaraq öz şüurlu problemi ilə üzləşir, ağır seçim qarşısında qalır. Eyni zamanda, bu məhz tam hakimiyyət dəyişikliyi və ya inqilabla bitməyə bilər.
Məsələn, Ermənistanda rəqabətli, sağlam bir müxalifətin əvəzinə, hökumətin siyasi səmərəsizliyinin nəticəsi olan bəzi qeyri-hökumət yükünün mövcudluğu, Avropa inteqrasiyasından kənar qalmağa, AİƏT-ə zorla daxil edilmə və aprel döyüşləri şəklində Ermənistan üçün geriləmə ilə nəticələndi. Bütün bunlar, şübhəsiz ki, həmin anda hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olmasa da, hökumətə öz təsirini göstərib.
Digər tərəfdən, hökumət bir müxalifət icad edə bilməz və ya etməməlidir. Üstəlik, müxalifət müxalifətin standartlarını uydurmamalıdır. Bu mənada hökumətdən bir şey təbii ki, ölkədə qanunilik, hüququn bərqərar olması və bərabərlik tələb etmək lazımdır. Hökumətdən yüksək meyar və standart, yüksək mədəniyyət tələb etməliyik.
Müxalifətin meyar və standartları, müxalifətin mədəniyyəti müxalifətə can atan qüvvələrdən tələb olunmalıdır. Onlardan öz istəyi və bacarığı ilə bir siyasi irəliləyiş tələb olunmalıdır, çünki istixana müxalifəti böyük görünə bilər, ancaq “açıq şərtlərə”, bu halda isə açıq dünyaya dözməyə bilər”, - deyə Amatuni vurğulayıb.