Azay Quliyev fəlsəfə doktoru elmi adı aldı Hadisə

Azay Quliyev fəlsəfə doktoru elmi adı aldı

Onun "Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının ictimai-siyasi sistemdə yeri: milli və beynəlxalq təcrübə" adlı dissertasiyası QHT sahəsində ilk doktorluq işidir

Azərbaycan Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, millət vəkili, ATƏT Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Azay Quliyev siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını alıb.
"Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının ictimai-siyasi sistemdə yeri: milli və beynəlxalq təcrübə" adlı dissertasiya QHT sahəsində ilk doktorluq işidir.
Tədqiq olunan mövzunun aktuallığını şərtləndirən amillərdən biri Azərbaycan siyasi elmi çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin vacib tərkib hissəsi olan QHT-lərin inkişaf dinamikasının araşdırılmasının xüsusi əhəmiyyət daşımasıdır. Müasir Azərbaycan siyasi elmində QHT institutlarının yeri və rolunun beynəlxalq təcrübə müstəvisində öyrənilməsi, milli təcrübənin təhlili vacib və aktual problemlərdəndir. Tədqiqatda xarici ekspertlərin və eyni zamanda, MDB məkanı tədqiqatçılarının əsərlərinə müraciət edilib, təhlillərə müəllifin əlavələri olub. Tədqiqat işinin elmi yeniliyi opponentlər tərəfindən vurğulanıb.
Qeyd edək ki, A.Quliyev 1971-ci il iyunun 23-də anadan olub. 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. İngilis, rus və türk dillərini bilir. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil.