Hüseyn Cavidin yaradıcılığına dair tədqiqatlar beynəlxalq jurnalda dərc olunub Hadisə

Hüseyn Cavidin yaradıcılığına dair tədqiqatlar beynəlxalq jurnalda dərc olunub

“Hüseyn Cavidin ev-muzeyi Hüseyn Cavid irsinin və yaradıcılığının tədqiqi üzrə materialların nəşr mənbəyi kimi” adlı məqalə beynəlxalq “Index Copernicus” elmi bazasına daxil edilmiş jurnalda dərc olunub.

Bu barədə AZƏRTAC-a muzeydən məlumat verilib. Bildirilib ki, “V.İ.Vernadski adına Tavriya Milli Universitetinin elmi əsərləri” jurnalının filologiya və sosiologiya seriyasına daxil edilən məqalənin müəllifi muzeyin dissertantı Könül Məhərrəmovadır.

Məqalədə Hüseyn Cavidin ev-muzeyində 2007-2020-ci illər ərzində hazırlanan nəşrlər ümumi nəzərdən keçirilir, ədibin irsinin və cavidşünaslıq materiallarının ayrı-ayrı nəşrləri təhlil edilir. Cavid irsinin, eləcə də onun həyat və yaradıcılığı haqqında tədqiqatların nəşrə hazırlanması işinin də bu müəssisənin elmi fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olduğu vurğulanır. Müəllif sözügedən işlərin müəssisənin ilk direktoru və ədibin qızı Turan Cavid tərəfindən başlanıldığını, sonralar bu ənənənin uğurla davam etdirildiyini vurğulayır. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin ölkəmizdə cavidşünaslığın əsas mərkəzinə çevrildiyini göstərən tədqiqatçı müəssisənin hazırkı direktoru, filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Babaxanlının bu sahədə xüsusi xidmətləri olduğunu nəzərə çatdırır. Muzeyin son 15 ildə Cavid irsinin təbliği ilə yanaşı, tədqiqi və nəşri sahəsində mühüm layihələrə imza atması xüsusi vurğulanır.

Məqalədə Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin nəşrləri iki əsas istiqamətdən: Hüseyn Cavid əsərlərinin və cavidşünaslıq materiallarının nəşri baxımından tədqiqata cəlb edilir. K.Məhərrəmova Hüseyn Cavidin ayrı-ayrı əsərlərinin, həm də bütöv külliyyatının muzey tərəfindən hazırlanan müxtəlif nəşrləri barədə ümumi məlumat verir, daha çox sənətkarın müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş “Topal Teymur”, “Şeyda” və digər pyeslərinin nəşrlərini, ədibin əsərlərinin 2005, 2007-ci illərdə çap olunan V cildliyini, H.Cavidin həyat və yaradıcılığını tədqiq edən materialların, xüsusən də 2012-ci ildə çapdan çıxmış X cilddə “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusunu, o cümlədən T.Əfəndiyev, M.Cəfər kimi görkəmli cavidşünasların monoqrafiyalarının yeni nəşrlərini əsaslı təhlilə cəlb edir.

Məqalədə, həmçinin muzeyin 2018-2020-ci illərdəki nəşrləri, xüsusən “Cavidşünaslıq” araşdırmalar toplusunun XXX cildi haqqında xülasə şəklində məlumat verilir.

Qeyd edək ki, dissertantın elmi rəhbəri və haqqında məlumat verilən məqalənin elmi redaktoru Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin direktoru, filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Babaxanlıdır.