“Ermənilər növbəti dəfə öz sahiblərinə xəyanət yolu tutublar” Siyasət

“Ermənilər növbəti dəfə öz sahiblərinə xəyanət yolu tutublar”

"Rusiya və Ermənistan arasında münasibətlərin pisləşməsinin bir sıra vacib səbəbləri var. Bu, ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, ermənilər növbəti dəfə öz sahiblərinə xəyanət yolu tutublar və vassalı, forpostu olduqları Rusiyaya arxa çevirərək yeni bir güc mərkəzinə söykənmək qərarına gəliblər. Bu da şübhəsiz ki, Rusiyanı qane etmir və Ermənistanla münasibətləri kəskinləşdirməyə doğru aparır". Bu fikirləri politoloq Nəzakət Məmmədova deyib.
O bildirib ki, üstəlik, ermənilər Rusiyadan sakitcə uzaqlaşmaq, yaxud güc mərkəzləri arasında balans yaratmaq əvəzinə, onları kiçik bir ərazi olan Ermənistan ərazisində və işğal etdikləri Dağlıq Qarabağda üz-üzə qoymağa, bu qarşıdurmadan öz maraqları üçün məkrli niyyətlərlə istifadə etməyə çalışırlar.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan ərazicə kiçik, ermənilər isə dünyada sayca azsaylı xalqlardan olmalarına baxmayaraq, böyük iddialarla çıxış edir, bu ambisiyaların həyata keçirilməsi üçün böyük dövlətlər arasında qarşıdurma yaratmaqla planlarını həyata keçirməyə cəhd göstərirlər: "Bu, onların xarakterində və dəst-xəttində yeni bir üslub deyil. Tarix boyu ermənilər bizanslılarla birgə türklərə, səlibçilərlə birgə islam dünyasına qarşı mübarizə aparıblar. Bütün hallarda isə onlar böyük güclərin əlaltısı, muzdlusu rolunda çıxış ediblər. Bu işdə erməni kilsəsi əsas təşkilatçı qismində yer alıb. Tarix dəyişir, dünya siyasi səhnəsində güc mərkəzləri dəyişir, amma bu gün də ermənilərin dəsti-xətti dəyişmir. Onlar yenə də dünya siyasətində söz sahibi olan böyük güclərə qulluq etməklə mənfur planlarını həyata keçirməyə çalışırlar".
Soyuq müharibə illərində ermənilərin iki yerə ayrıldığını xatırladan N.Məmmədova söyləyib ki, onların yarısı SSRİ-nin, rusların, digər yarısı kapitalist dünyasının qanadı altında yer almışdılar: "Lakin bu gün SSRİ süqut edib, ruslar zəifləyib. Buna görə də ermənilər artıq birləşib, həm diaspora, həm Ermənistan erməniləri anqlo-sakson və frank güc mərkəzlərinin yanında yer almaq, Rusiyaya qarşı çıxmaq yolu tutublar. Bu da əlbəttə ki, təkcə rus strateqlərini, geopolitiklərini deyil, dövlətin praktiki siyasətini həyata keçirən şəxsləri narahat edir.
Lakin azadlıq şüuru yoxdursa, o xalq, dövlət heç zaman azad ola bilməz. Ermənistanın iki yolu var: ya o, yenidən Rusiyanın orbitinə qayıtmalıdır, ya da yeni seçdiyi senyor güc mərkəzlərinin vassalına çevrilməlidir. Rusiya Ermənistan müttəfiqliyi artıq çat verib, qarşılıqlı etimadsızlıq mühiti yaranıb. Bu isə Cənubi Qafqazda yeni konfiqurasiyanın yaranmasına səbəb olmaqdadır və bu hal heç də Ermənistanın xeyrinə deyil".