“Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət çox ağırdır” Siyasət

“Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət çox ağırdır”

10 May

“Ermənistan rəhbərliyinin bu hərəkəti beynəlxalq hüquq normalarının kobud surətdə pozulmasıdır. Bu, eyni zamanda mövcud danışıqlar prosesinin prinsiplərinə də ziddir”. Bu fikirləri millət vəkili Rauf Əliyev Baş nazir Nikol Paşinyanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfərini şərh edərkən deyib. Onun fikrincə, hazırda Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət çox ağırdır: “İndiki hakimiyyətlə keçmiş rəhbərlik arasında çəkişmələr davam edir. Paşinyan siyasi opponentlərinin çoxunu həbsə atdırıb. Ermənistanın indiki bu acanacaqlı vəziyyətinə baxmayaraq, müxalifət hakimiyyətlə ümummilli məsələlərdə, xüsusi ilə Qarabağ məsələsində bir olduqlarını dünyaya nümayiş etdirirlər. Onlar Qarabağın rəmzi sayılan Şuşanın işğal gününü şənlik tədbirləri ilə qeyd etdilər".

Millət vəkili qeyd edib ki, ermənilərin işğal etdikləri torpaqlar qədim Azərbaycan torpaqlarıdır: "Hazırda erməni əsirliyində olan yüzlərlə azərbaycan övladını necə yaddan çıxarmaq olar? Bu hadisələri kənardan sadəcə olaraq seyr etmək olmaz. Hər kəs öz sahəsində bu münaqişənin tezliklə həll edilməsinə öz töhfəsini verməlidir. Birinci növbədə müxalifətdə olanlar, xaricdə mövcud hakimiyyət əleyhinə kampaniyalar təşkil edənlər başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir".

R.Əliyevvurğulayıbki, AzərbaycanhazırdaPrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləhəyatakeçiriləndüşünülmüşsiyasətnəticəsindədünyadaənsürətləinkişafetmişölkələrdənbirinəçevrilib: "Azərbaycanınbeynəlxalqnüfuzudurmadanartır. İndikizamandabirsırafikirayrılıqlarınıbirkənaraqoyubdövlətbaşçısıətrafındadahasıxbirləşərəkAzərbaycanınqarşısındaduranyeganəməsələolanDağlığQarabağmünaqişəsininhəllinənailolmaq, torpaqlarımızıişğaldanazad etmək lazımdır. Bu, dünyadayaşayanhərbirazərbaycanlınınmüqəddəsvəzifəsidir".