Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin nizamnamə kapitalı 10 mln manat olacaq İqtisadiyyat

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin nizamnamə kapitalı 10 mln manat olacaq

Prezident İlham Əliyev bu gün imzaladığı fərmanla yaradılmış Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin nizamnamə kapitalı 10 milyon manat olacaq.
Bu, qurumun nizamnaməsində öz əksini tapıb.
Sənəddə həmçinin deyilir ki, Holdinqin əmlakı nizamnamə fondundan, təsisçinin verdiyi digər əmlakdan, ilkin mərhələdə fəaliyyətinin təşkili və saxlanılması xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, habelə fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan digər vəsaitdən formalaşır.
Holdinq öz əmlakından yalnız bu Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə uyğun istifadə edir, balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə səlahiyyətlərini “Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” ölkə prezidentinin 6 iyun 2007-ci il fərmanı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir.
Holdinq qanunla nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada ödədikdən sonra ozünün, idarə, filial və nümayəndəliklərinin, təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki digər qurumların fəaliyyətindən əldə olunmuş mənfəət üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir. Holdinqin mənfəəti bu nizamnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün yalnız Müşahidə Şurasının qərarı ilə dövlət büdcəsinə köçürülə bilər.
Holdinqin məhsullarının (malların, işlərin, xidmətlərin) qiymətləri (dövlət müəssisələrinin ödəyəcəkləri haqqın məbləği istisna olmaqla) tənzimlənən qiymətlərə aid deyil.