Azərbaycanın ictimai iaşә dövriyyəsi sentyabrda 7,7 dəfə azalıb İqtisadiyyat

Azərbaycanın ictimai iaşә dövriyyəsi sentyabrda 7,7 dəfə azalıb

Bu ilin yanvar-senyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşә xidmәtlәrinin hәcmi ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә 2,1 dәfә azalaraq 529 mln. manat olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən "APA-Economics"ə verilən məlumata görə, azalmanın әsas sәbәbi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması mәqsәdilә ölkə әrazisindә müvәqqәti mәhdudiyyәtlәrin tәtbiq olunması ilә әlaqәdardır.

Bunun nəticəsində ictimai iaşә xidmәtlәrinin hәcmində, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust vә sentyabr aylarında ötәn ilin eyni ayları ilә müqayisәdә müvafiq olaraq 2,6, 12,1, 9,9, 12, 13, 11,5 və 7,7 dәfә azalması qeydə alınıb.

Bu ilin sentyabr ayında ictimai iaşә dövriyyәsi ötәn ilin sentyabr ayı ilә müqayisәdә 2 dәfә azalıb.