“Sağlam ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin əsasıdır” Layihə

“Sağlam ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin əsasıdır”

Dünya Əliyeva: “Ailənin özülü nə qədər möhkəmdirsə, cəmiyyət də bir o qədər güclü və sağlamdır”

“Ailənin özülü nə qədər möhkəmdirsə, cəmiyyət də bir o qədər güclü və sağlamdır. Sağlam ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin əsasıdır. Bu qiymətli sərvəti kənar təsirlərdən qorumaq və gənc nəsli sağlam ruhda tərbiyə etmək dövlətin və cəmiyyətin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir”. Bu fikirləri “Xalq Cəbhəsi”nə müsahibəsində “Dünya Ana və Uşaq” ictimai birliyinin sədri Dünya Əliyeva səsləndirib. O, əlavə edib ki, ailələr vətəndaş cəmiyyətinin tərkib hissəsidir: “Güclü vətəndaş cəmiyyətinin təməlləri ailələrinin özülünə çox bağlıdır. Ailələr nə qədər möhkəm, savadlı, müasir olarlarsa vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı bir o qədər sürətlə gedər”.
D.Əliyeva əlavə edib ki, bu gün qloballaşma və modernləşmə şəraitində ailələr texnoloji və iqtisadi inkişafın gətirdiyi müxtəlif problemlərlə qarşılaşır: “Qərb cəmiyyətində müşahidə olunan mənfi dəyişikliklər bir sıra ənənəvi dəyərlərin itirilməsinə səbəb olur. Dünya millətlərinin bəziləri artıq ailə institutunu bir dəyər kimi deyil, investisiya vasitəsi kimi qəbul etməyə başlayıblar. Qlobal səviyyədə ailə həyatı innovasiyaların təhdidi altındadır, mənəvi dəyərlərin zəifləməsi ailənin sosial statusuna fundamental təsir göstərir. Qərb cəmiyyətində ailənin sosial bir institut kimi sıradan çıxması müşahidə olunur”.
Təşkilat rəhbəri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan ailəsi uzunömürlülüyü və möhkəmliliyi ilə dünyada ən yaxşı ailə modellərdən biri hesab olunur: “Müxtəlif mərhələlərdə ailə institutu tarixi dəyişikliyə məruz qalsa da, bu sahədə mövcud olan fundamental dəyərlər dəyişməz qalıb və müasir dövrə qədər gəlib çatıb. Hazırda dövlətin ailə siyasəti Azərbaycan hökumətinin diqqətində olan mühüm məsələlərdəndir. Bu sahədə sosial məsuliyyətin milli mexanizmlərinin əsasını qoymuş Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Ailənin inkişafı və sosial təminatı, qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi, gənc ailələrə mənəvi dəstək prinsipləri “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında öz əksini tapıb. Həmin Konsepsiyaya əsasən, “Azərbaycan Ailəsi Strategiyası”nın, Gender Bərabərliyi üzrə Milli Fəaliyyət Planının, “Ailə psixoloqu” İnstitutunun hazırlanması nəzərdə tutulur. Respublikamızda cəmiyyətə layiqli, sosial-mənəvi inkişafını təmin edən, həyat strategiyasını gerçəkləşdirə bilən, fəal, güclü ailələrin formalaşmasında məqsədyönlü işlər aparılır. Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti ailə institutunun qorunması istiqamətində güclü qanunvericilik bazasına malikdir. Lakin nigahın pozulması və ümumilikdə ailə institututnun dağılması halları ilə bağlı rəsmi statistik rəqəmlər bu sahədə həlli vacib problemlərin aktuallığını təsbit edir. Bu bir həqiqətdir ki, sağlam ailə, sağlam nəsil, sağlam millət, güclü vətəndaş cəmiyyəti deməkdir. Ailə və onu təşkil edən şəxsiyyətlərin qarşılıqlı əlaqələri mürəkkəb sistemdən ibarətdir ki, onu dərk etmədən ailə münasibətlərini idarə etmək mümkün deyil. Sağlam ailənin təməli isə sağlam evliliklə qurulur. Ailə institutunun qorunması, nigah münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və bu sahədə ən aktual problemlərin yaranmasının qarşısını vaxtında almaq üçün gənclər arasında maariflənmə işinin aparılması olduqca çox vacibdir”.
D.Əliyeva deyib ki, artıq ailə institutunun cəmiyyətdəki mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, cəmiyyətin saflığının və əxlaqi dəyərlərinin qorunması, gələcək nəslə ötürülməsi dünyada aktual problemdir: “Bəzi ölkələrdə ailə ənənələrinin zəif olması bir sıra sosial-psixoloji fəsadların yaranmasına yol açır ki, bu da, öz növbəsində, cəmiyyətdə deqradasiyanı sürətləndirir. Müasir dövrdə Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya edir. Bu baxımdan dünyada gedən qloballaşma prosesi cəmiyyətimizə təsirsiz qalmır. Dünyada gedən bu mənfi tendensiya qloballaşma adı altında milli-mənəvi dəyərlərimizin sıxışdırılmasına və məhvinə gətirib çıxara bilər.
Azərbaycan xalqının min illər boyu yaratmış olduğu milli mənəvi dəyərlərin təbliği və qorunması dövlətimizin və cəmiyyətimizin qarşısında duran vacib şərtlərdəndir. Biz, təşkilat olaraq, ailə institutunun qorunması, nigah münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və bu sahədə ən aktual problemlərin yaranmasının qarşısını vaxtında almaq üçün gənclər arasında maariflənmə işinin aparılması ilə balı layihə həyata keçirdik..
Astara, Lerik, Xaçmaz və Şabran rayonlarında yaşayan 200 (iki yüz) nəfər gənc və gənc ailə üzvü ilə ailə institutunun qorunması, nigah münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və bu sahədə ən aktual problemlərin yaranmasının qarşısını vaxtında almaq üçün maarifləndirici görüşlər təşkil etdik. Layihə çərçivəsində sosial media vasitəsilə ailə institutunun qorunması, nigah münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və bu sahədə ən aktual problemlərin yaranmasının qarşısını vaxtında almaq üçün müzakirələr təşkil olundu.
Dörd rayonda hər birindən əlli nəfər gəncin və gənc ailə üzvünün iştirakı ilə maarifləndirici görüşlər keçrildi, keçirilən maarifləndirici görüşlərdən geniş reportajlar hazırlanaraq KİV-də və sosial mediada yayımlandı. Həmçinin sosial media üzərindən müzakirələr təşkil olundu.
Hədəf qrupu olaraq gəncləri və gənc ailə üzvlərini seçməkdə məqsədimiz odur ki, nigahı pozulan ailələrin mütləq əksəriyyəti gənc ailələr olur. Ailədaxili münasibətlərin düzgün tənzimlənməməsi bir qayda olaraq gənclər arasında fikir ayrılığını dərinləşdirir və nəticədə nigahın pozulması halları baş verir.
Bizim bu rayonlarda səmərəli işləmək imkanlarımız digər bölgələrə nisbətən daha çoxdur. Respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi Astara, Lerik, Xaçmaz və Şabran rayonlarda da ailədaxili münaqişələr ucbatından nigahın pozulması kimi mənfi hallar müşahidə olunur.
Layihənin icrası zamanı yarana biləcək risklərin vaxtında aradan qaldırılması üçün adiyyatı dövlət qrumları ilə müntəzəm olaraq əlaqə saxlanıdı. Ailə institutunun qorunması, nigah münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və bu sahədə ən aktual problemlərin yaranmasının qarşısını vaxtında almaq üçün gənclər arasında maariflənmə işi aparıldı.
Astara, Lerik, Xaçmaz və Şabran rayonlarında keçirdiyimiz görüşlər həmin gənclərlə yanaşı onarın yaxın çevrələrində də uzunömürlülüyü və möhkəmliliyi ilə dünyada ən yaxşı ailə modellərdən biri hesab olunan Azərbaycan ailəsinin cəmiyyətimizin və dövlətimizin təməl daşı olduğu haqqında təsəvvürlərini gücləndirəcək. Azərbaycan xalqının min illər boyu yaratmış olduğu bu milli mənəvi dəyərimizi qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək həm də onların bir mənəvi borcu olduğu izah ediləcək. Təşkilatımız tərəfindən keçirdiyimiz maarifləndirici görüşlərin təsirlərinin uzun müddətli olması üçün tədbir iştirakçıları ilə tədbirlərdən sonra da əməkdaşlıq edirik.
Təşkilatımız bu sahədə aparılan dövlət siyasətini yaxından izləməklə bu mövzuda keçirilən müxtəlif dövlət və qeyri dövlət təşkilatlarının tədbirlərində çox fəal iştirak edib. Bu mövzuda “dəyirmi masa”lar keçirib.
Statistika da göstərir ki, nigahı pozulan ailələrin mütləq əksəriyyəti gənc ailələr olur, ailədaxili münasibətlərin düzgün tənzimlənməməsi bir qayda olaraq gənclər arasında fikir ayrılığını dərinləşdirir və nəticədə nigahın pozulması halları baş verir. Bu səbəbdəndə hədəf qrupu olaraq gəncləri və gənc ailə üzvlərini seçdik. Astara, Lerik, Xaçmaz və Şabran rayonlarında təşkilat olaraq şəxsi və işgüzar münasibətlərimiz mövcud olduğuna görə, bu rayonlarda layihəmizi uğurla icra edə bildik.
Layihə çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezident Adminstrasiyası, Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Astara, Lerik, Xaçmaz və Şabran rayonlarının İcra Hakimiyyəti orqanları ilə əməkdaşlıq etmişik”.
D.Əliyeva onu da əlavə edib ki, QHT-lər vətəndaş cəmiyyətinin əsas struktur elementlərindən biridir. Onun sözlərinə görə, təşkilat olaraq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında və ailə institunun möhkəmlənmsəində mütəmadi olaraq fəliyyət göstərirlər: “Biz, indiyə qədər bu istiqamətdə çoxsaylı və effektiv layihələr reallaşdırmışıq. Bundan sonrakı perspektiv üçün də layihələrimiz davamlı olacaq”.

Əli