Sabirabadda 231 ailə birləşərək toxum istehsalı kooperativi yaradıblar Hadisə

Sabirabadda 231 ailə birləşərək toxum istehsalı kooperativi yaradıblar

Azərbaycanda torpaqların konsolidasiyası və kooperativlərin yaradılması istiqamətində daha bir uğurlu addım atılıb. Sabirabad rayonunun Ahıska kənd sakinləri pay torpaqlarını birləşdirərək kooperativ yaradıblar. Bu, Azərbaycanda ilk toxum istehsalı kooperatividir. "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı"na və Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq vətəndaşların könüllü birləşməsi əsasında martın 1-də Sabirabad rayonun Ahıska kəndinin ərazisində "Sabirabad rayonu ahıskalılar toxum istehsal kooperativi" yaradılıb.
"Torpaq islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Ahıska kəndinin vətəndaşlarına, ümumilikdə, 1084 hektar torpaq sahəsi verilib. Yeni yaradılmış kooperativ 709 nəfərdən ibarət 231 ailəni birləşdirir. Kooperativ üzvlərindən 346 nəfəri kişi, 363 nəfəri qadındır. Kooperativin sərəncamında 730 hektar torpaq sahəsi var.
Qeyd edək ki, aqrar sektorun effektiv inkişafının təşkili, torpaqlardan səmərəli istifadə, fermerlərin gəlirlərinin artırılması üçün birgə təsərrüfatçılıq forması kimi kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması başlıca amillərdən sayılır. Kənd təsərrüfatı sahəsində kiçik əmtəə istehsalından rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına keçmək, innovativ texnologiyaları tətbiq etməklə məhsuldarlığı artırmaq və xarici bazarda çıxışı təmin etmək üçün ən optimal yol kooperativləri inkişaf etdirməkdən keçir. Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq 2016-cı il iyunun 14-də "Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında" qanun qəbul edilib. Həmin qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 iyul tarixli 996 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı" hazırlanıb.
Kooperativlərin yaradılmasında başlıca məqsəd ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının könüllü birləşməsi əsasında iri kənd təsərrüfatı müəssisələri yaratmaq, onların istehsal potensialından səmərəli istifadə etməklə rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək, məhsuldarlığı artırmaq, kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşmasına və inkişafına təkan vermək, kooperativ üzvlərinin iqtisadi, sosial və digər maraqlarını qorumaqdır. Fermerlərin və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kooperativ təsərrüfatlarda birləşməsi onların təsərrüfat maraqlarının qorunmasına, aqrar istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artmasına əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Torpaq və digər əmlakın birləşdirilməsi ilə kooperativ təsərrüfatın yaranması fermerlərə öz aralarında fəaliyyət bölgüsü aparmağa imkan verəcək, həmçinin iri investisiya layihələrinin tətbiqinə, mövcud texnikadan qarşılıqlı istifadə edilməsinə, yeni texnikaların alınmasına, bank ödənişlərinin vaxtında həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilk kənd təsərrüfatı kooperativi ötən ilin noyabrında Sabirabad rayonunda yaradılıb. Rayonun Beşdəli və Yaxadəllək kəndində 680 torpaq mülkiyyətçisi birləşərək "Birlik" İstehsal Kooperativi yaradıblar. Kooperativin ümumi sahəsi 850 hektardır.