Sistem dinamik olmasa… Dünya

Sistem dinamik olmasa…

Ərdoğan: "İrǝliyə doğru bir addım belǝ atmaq mümkün olmaz"

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentlik üsul-idarǝsi ilə bağlı baxışlarını açıqlayıb. Dövlǝt başçısı bildirib ki, Türkiyǝnin bu seçkidǝ yeni Türkiyǝni, yeni prezidentlik üsul-idarǝsini, yeni konstitusiyanı ətraflı müzakirə etməsi vacibdir.
Әrdoğan "Türkiyǝ Podratçılar Birliyi"nin Ölkǝxarici Podratçılıq Xidmǝtlǝri Mükafatı Mǝrasimindǝ etdiyi çıxışda deyib ki, seçkilərdǝn sonra prezidentlik üsul-idarǝsi üzǝrindǝ işlǝyǝrǝk sürǝtlə nǝticǝ ǝldǝ edilmǝlidir. Prezidentlik üsul-idarǝsinin üstünlüklǝrinǝ toxunan Әrdoğan "Sistem dinamik olmasa, yolunuzu açmasa vǝ sizǝ mane olsa, irǝliyə doğru bir addım belǝ atmaq mümkün olmaz" deyib.