“Azərişıq“ ASC-nin zərəri... İqtisadiyyat

“Azərişıq“ ASC-nin zərəri...

2016-cı ilin dekabr ayının 31-i tarixinə "Azərişıq" ASC-nin aktivləri 2, 374 mlrd. manat təşkil edib. Aktivlərin həcmi 2015-ci illə müqayisədə 17,07% artıb. Aktivlərin 1 mlrd. 633,181 mln. manatı uzunmüddətli, 740,839 mln. manatı qısamüddətlidir. "Azərişıq" ASC-nin qısamüddətli debitor borcları 678,077 mln. manat təşkil edir. Maraqlıdır ki, dövlət müəssisinin şübhəli borclar üzrə 44,658 mln. manat məbləğində ehtiyatları var.
Hesabat dövründə "Azərişıq" ASC-nin öhdəlikləri 51,28% artaraq 996,3 mln. manata çatıb. Öhdəliklərin 815,4 mln. manatı uzunmüddətli, 180 mln. 931,059 min manatı isə qısamüddətlidir. Öhdəliklərin strukturuna nəzər saldıqda məlum olur ki, ASC-nin 49,3 mln. manatlıq təxirə salınmış vergi öhdəliyi, 55 mln. 832,061 min manat məbləğində isə uzunmüddətli faiz xərci yaradan öhdəlikləri var. Qısamüddətli faiz xərci yaradan öhdəliklərin məbləği isə 15 mln. 645,701 min manatdır. Dövlət müəssisəsinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qarşısındakı öhdəliklərin məbləği 1 mln. 570,206 min manat təşkil edir. Qısamüddətli kreditor və sair borcların məbləği 112 mln. 981,568 min manata çatıb.
Ötən ilin sonuna ASC-nin nizamnamə kapitalı 885,6 mln. manata enib. İlin əvvəlinə bu rəqəm 1,319 mlrd. manat olub. 2016-cı ilin sonuna "Azərişıq" ASC-nin ümumi mənfəəti 76 mln. 831 min 619,72 manat təşkil edib. Belə ki, dövlət müəssisəsi satışdan 756,7 mln. manat əldə etdiyi halda, satılmış məhsulun maya dəyərindən 679,9 mln. manat zərərlə üzləşib. Dövlət müəssisənin əməliyyat gəliri 19,306 mln. manat təşkil edib. "Azərişıq" ASC 2016-cı ili 25 mln. 636 min manat məbləğində zərərlə başa vurub. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin sonuna müəssisənin zərəri 31 mln. 286 min 554,94 manat idi.