Milli Fəallara dəstək üçün dünyanın dörd bir tərəfindən aclıq aksiyasına qoşulanların sayı durmadan artır Güney Azərbaycan

Milli Fəallara dəstək üçün dünyanın dörd bir tərəfindən aclıq aksiyasına qoşulanların sayı durmadan artır

Güney Azərbaycanda zindanlarda aclıq edən qəhrəmanlarımıza – Səid Mətinpur və Yürüş Mehrəlibəyliyə, eləcə də Evin zindanında aclıq edən İsmayıl Bərzgar, Behnam Şeyxi və Əsədulla Əsədiyə dəstək olmaq üçün aclıq aksiyasına qoşulanların sayı hər saat artır.
Bu saata qədər dəstək üçün aclıq aksiyasına qoşulanlar aşağıdakılardır:
Həbib MənafiAzər, Mehdi Həmdi, Möhsün Qayibzadə, Əli İmani, Mehdi İmani, Babək Kiumarsi, Yunis Süleymani, Fatimə Səttari, Əhməd Ağayi, Ərsəlan Cəfərvənd, İbrahim Cəfəri, Aydın Mohennejad, Nasir Rzayi, Ərsəlan Kamrani, Əziz Sadiqzadə, Cavad Qolizanlı, İnsafəli Hidayət, Leyla Cəfərvənd, Sevda Fərəczadə və Durna Mehrəlibəyli.
Qeyd edək ki, Ərsəlan Kamrani Finlandiyadan, İnsafəli Hidayət Kanadadan, Məcid makuyu Türkiyədən, Əlirza Abdullahi Amerikadan,Əzra Azəri, Tokman Gəmiçi, Şahin Xiyavlı, Məmməd Ənsari, Duman Padmehr isə İsveçdən aksiyaya qoşulmuşlar.