“İpoteka haqqında“ qanun dəyişdirilir Hadisə

“İpoteka haqqında“ qanun dəyişdirilir

Azərbaycanda bağlanılan ipoteka müqavilələrində öz əksini tapan məlumatların sayının artırılması təklif olunur.
Bu, "İpoteka haqqında" qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı hazırlanan qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, ipoteka müqavilələrində tərəflərin adı və yaşayış yeri (olduqları yer), ipotekanın predmeti, onun adı, olduğu yer və eyniləşdirilməsi üçün yetərli olan digər təsviri, əsas öhdəliyin mahiyyəti, ölçüsü (məbləği), əmələ gəlməsi əsasları və icra müddəti, bu öhdəliyin əsaslandığı müqavilənin tərəfləri, bağlandığı yer və tarix kimi məlumatlarla yanaşı, ipoteka saxlayanın tələbinin məhkəməyə müraciət edilmədən ipoteka predmeti hesabına ödənilməsinin mümkünlüyünü müəyyən edən şərtlər, ipoteka predmetinin satış üsulu, ipoteka predmeti açıq bazarda satılarkən əldə olunacaq gəlirlərin bölüşdürülməsi qaydası və növbəliliyi də göstərilməlidir.
Bundan başqa, sənəddə təklif edilir ki, ipoteka müqaviləsində nəzərdə tutulduğu və yaxud ipoteka kağızının verildiyi hallarda əsas öhdəlik vaxtında icra edilmədikdə ipoteka saxlayana məhkəməyə müraciət etmədən ipoteka predmetinə tutma yönəltmək hüququ verilsin, bunun üçün ipoteka qoyandan notarial qaydada razılıq əldə olunması tələbi ləğv edilsin.
Həmçinin, layihəyə əsasən, ipoteka müqaviləsində ipoteka predmetinin açıq bazarda satılması nəzərdə tutulduqda, ilkin satış qiymətini müstəqil qiymətləndirici müəyyən edir. Onun xidmətindən istifadə olunması ilə bağlı xərclər müqaviləsində nəzərdə tutulduğu qaydada ödənilir. Satışdan əldə olunmuş gəlir isə müqaviləyə uyğun olaraq bölüşdürülür.
Yeri gəlmişkən, layihədə təklif olunur ki, əmlakın hərrac yolu ilə satışı ilk cəhddən baş tutmadıqda növbəti hərrac indiki qanunda nəzərdə tutulduğu kimi 45 gündən sonra deyil, 20 gündən sonra keçirilsin.
"Hərrac təşkilatçısı ipoteka predmetini ilkin satış qiymətindən 15% aşağı qiymətlə hərraca çıxara bilər, bu şərtlə ki, həmin qiymət ən azı hərracın keçirilməsi xərclərini və hüquqlarının qeydiyyat növbəliliyinə görə ipoteka saxlayandan üstün olan digər ipoteka saxlayanların tələblərini ödəməyə kifayət etsin. Bundan başqa, ipoteka saxlayan ipoteka predmetini ilkin satış qiymətindən 25% az olmayan qiymətlə ala bilər, bu şərtlə ki, həmin qiymət ən azı hüquqlarının qeydiyyat növbəliliyinə görə ipoteka saxlayandan üstün olan digər ipoteka saxlayanların tələblərini ödəməyə kifayət etsin", - deyə layihədə qeyd olunub.