Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi Hadisə

Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK) Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb. MEK-dən bildirilib ki, sərgidə alimin “Klassiklərimiz haqqında”, “Seçilmiş əsərlər”, “Həyatın romantikası”, “Cəlil Məmmədquluzadə”, “Əntiqə adamlar”, “XIX əsr rus ədəbiyyatı”, “Sənət yollarında”, “M.F.Axundovun ədəbi-tənqidi görüşləri”, “Səni kim unudar”, “Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixindən”, “Mütəfəkkirin şəxsiyyəti”, “Hüseyn Cavid”, “Rus klassikləri”, “Taras Şevçenko”, “Get dolangilən, xainsən hələ” əsərləri və “Məmməd Cəfər. Biblioqrafiya” kitabı nümayiş olunur.
Ömrünün 60 ilə yaxın bir dövrünü ölkədə ədəbi-nəzəri fikrin inkişafına həsr edən akademik Məmməd Cəfər Cəfərov ədəbiyyatın tarixi, nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr və estetikanın aktual məsələlərinə dair fundamental araşdırmaları ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığını zənginləşdirib. Onun geniş əhatəli elmi irsində Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyn Cavid və Səməd Vurğun kimi qüdrətli söz ustalarının yaradıcılığını dolğun şərh edən, yüksək elmi-nəzəri ümumiləşdirmə gücünə malik əsərləri xüsusi yer tutur.